Indmeldelse i kredsen

INDMELDELSE I FDF KORSVEJEN

Kunne du tænke dig at gå til FDF?


Hos os kan man skrive eller ringe i forvejen, eller også blot dukke op til et møde. Man kan så være med 2-3 gange og se om det er noget, og først derefter melder man sig ind!

Det koster kr. 600,- at blive meldt ind, for hvilke man modtager en FDF skjorte og en sangbog m.m. Bemærk at der herefter (omkring april og oktober) kommer en kontingentopkrævning på kr. 400,- for indeværende halvår.


Herefter aftaler man med lederen at man gerne vil melde sig ind, betaler indmeldelsesgebyret og udfylder denne indmeldelsesformular:

https://medlem.fdf.dk/member/signup/180605